Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Умови користування

Ці Умови користування (далі – «Умови») є публічним договором приєднання між Товариством з обмеженою відповідальністю «Веб Дрім Технолоджі» (далі – «Компанія», також «ми») та користувачами (далі – «Користувач(і)», а також «ви») онлайн-сервісів Vkursi (https://vkursi.pro ) та/або Vsudi (https://vsudi.com.ua) (далі – «Система(и)». Ці Умови рівноцінно застосовуються до обох згаданих Систем.

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови перед використанням аналітичних Систем Vkursi та/або Vsudi. Створюючи акаунт як мінімум в одній із Систем, ви повністю і беззастережно приймаєте ці Умови, а також положення Політики конфіденційності Компанії. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Компанією персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням: vkursi.pro/account/privacePolice. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Якщо ви не погоджуєтесь із цими Умовами та/або Політикою конфіденційності Компанії, будь ласка, не використовуйте Системи.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови є юридично обов’язковою угодою між вами, Користувачем Систем(и) з одного боку, і Компанією з іншого боку.

1.2. Ці Умови регулюють взаємні права та обов’язки Користувача та Компанії (далі разом – «Сторони», кожен окремо – «Сторона») щодо користування Системою.

1.3. Ці Умови вважаються прийнятими вами при реєстрації в Системі, у тому числі при авторизації через соціальні мережі Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

1.4. Відповідно до цих Умов Компанія зобов’язується надавати доступ до програмної продукції (Систем) Компанії кінцевому споживачеві – Користувачу, який, у свою чергу, отримує функціонал Систем(и) для задоволення своїх потреб у сфері збирання, оброблення, аналізу та систематизації відкритих даних.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

Акаунт – віртуальний простір Користувача в Системі, доступ до якого надається Користувачеві після успішного проходження процедури реєстрації, у тому числі, але не обмежуючись, після успішної авторизації за допомогою соціальних мереж Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

Компанія – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕБ ДРІМ ТЕХНОЛОДЖІ", реєстраційний номер 41462280.

Користувач – будь-яка особа, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Компанії та пройшла реєстрацію в Системі у встановленому порядку.

Система Vkursi – це інформаційно-аналітична платформа для пошуку та аналізу бізнес даних, перевірки суб’єктів господарювання, зареєстрованих за законодавством України і моніторингу інформації в режимі реального часу. Система Vkursi розміщена за адресою https://vkursi.pro.

Система Vsudi – це інформаційно-аналітична платформа, яка надає можливості для пошуку, відслідковування, сортування судових рішень та справ за певними критеріями, а також надає суміжні технічні можливості та контент. Система Vsudi доступна за адресою https://vsudi.com.ua/.

Ресурси – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Користувача на умовах певного Тарифного плану та визначають обсяг прав Користувача на використання Системи.

Тарифний план – це умови, які визначають обсяг Ресурсів, доступних Користувачеві протягом місяця, а також розмір оплати, яку повинен здійснити Користувач для отримання доступу до таких Ресурсів.

3. УМОВИ ДОСТУПУ

3.1. Використання функціоналу Систем є можливим після реєстрації Користувачем у порядку, передбаченому цими Умовами та процедурами в межах відповідної Системи.

3.2. Конкретні умови доступу до кожної із Систем залежать від умов Тарифного плану, обраного Користувачем. Після реєстрації Користувачу автоматично відкривається доступ до безкоштовного тарифного плану “S” з відповідним об’ємом доступних ресурсів. Користувач має право змінити свій Тарифний план за допомогою функціоналу, доступного у відповідній Системі. Актуальні умови доступних Тарифних планів розміщені у Системі.

3.3. Кожен Тарифний план передбачає відповідний обсяг Ресурсів, доступних для Користувача протягом місяця. Такі Ресурси стають доступними для Користувача в день здійснення оплати. Того самого числа наступного місяця Користувачеві нараховується новий об’єм Ресурсів, а невикористаний за минулий місяць об’єм Ресурсів списується та не переноситься на наступний місяць.

3.4. Нарахування нового об’єму Ресурсів за платними Тарифними планами здійснюється за умови здійснення Користувачем відповідної оплати. У випадку, якщо оплата не була здійснена, Користувачеві нараховується об’єм Ресурсів у рамках Тарифного плану «Вільний доступ».

3.5. Користувач має право оплатити доступ до Системи авансовим платежем на рік наперед, отримавши при цьому знижку у розмірі, вказаному у Системі, якщо така знижка передбачена Тарифним планом.

3.6. Доступ до системи, як комп’ютерної програми, є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

3.7. Компанія може на свій розсуд встановити Додаткову пропозицію, виконання умов якої може надати Користувачу доступ до додаткових Ресурсів відповідної Системи. Ресурси, отримані Користувачем на умовах Додаткової пропозиції, не залежать від Тарифного плану Користувача та не впливають на обсяг Ресурсів, доступних у рамках відповідного Тарифного плану. Умови Додаткових пропозицій розміщуються у Системі і становлять невід’ємну частину цих Умов.

3.8. Компанія залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови Тарифних планів та положення Додаткових пропозицій. При цьому, Користувач у будь-який час може замінити свій Тарифний план на інший з тих, що пропонуються Компанією на відповідний момент. Зміни Тарифних планів не поширюються на періоди, які були оплачені Користувачем, а набувають чинності після спливу оплаченого періоду користування Системою.

3.9. Умови Тарифних планів та положення Додаткових пропозицій становлять невід’ємну частину цих Умов та є обов’язковими для усіх Користувачів. Крім того, у Системі можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до Системи. Такі положення також є невід’ємною частиною цих Умов.

4. АКАУНТ

4.1. Для використання функціоналу Системи вам необхідно зареєструвати Акаунт. Для реєстрації Акаунту вам необхідно: (а) надати ім’я, адресу електронної пошти; або (б) авторизуватись через Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

4.2. Реєструючись в Системі, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.3. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Компанією встановлено в Політиці конфіденційності, що розміщена за адресою: vkursi.pro/account/privacepolice.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Користувач має право:

Обирати та у будь-який час змінювати Тарифний план для користування Системою;

Використовувати Систему у межах функціоналу доступного за обраним Тарифним планом згідно із цими Умовами;

Звертатися до Компанії із запитом щодо отримання Акту приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства;

У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Системи або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Компанії, звертатися до служби технічної підтримки Компанії за допомогою відповідного функціоналу в Системі або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Компанії, що вказана в пункті 12.5 цих Умов.

5.2. Користувач зобов’язується:

здійснювати оплату відповідно до обраного Тарифного плану;

не використовувати стороннє програмне забезпечення і не вчиняти дій, спрямованих на порушення нормального функціонування Системи;

зберігати конфіденційність даних доступу до свого Акаунту та не передавати Акаунт до Системи іншій особі без згоди Компанії;

не розповсюджувати або іншим чином використовувати в Системі віруси, троянські програми та інші шкідливі програми;

не використовувати отриману інформацію на порушення законодавства;

не вчиняти жодних інших неправомірних дій в Системі.

5.3. Користувач зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Системі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Системи інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

5.4. Компанія має право:

Отримувати від Користувача плату за наданий доступ до Системи;

Змінювати в односторонньому порядку положення цих Умов, Тарифних планів та Додаткових пропозицій без жодного додаткового повідомлення про це Користувача та згідно з пунктом 3.7. Договору;

Вносити зміни і доповнення до Систем, у тому числі публікувати нові версії Систем;

За потреби, проводити роботи з технічного обслуговування Систем, регламентні, профілактичні та ремонтні роботи.

5.5. Компанія зобов’язується:

Зберігати конфіденційність персональних даних Користувача, отриманих при реєстрації Акаунту та/або використання Системи;

За вимогою Користувача, надавати Акти приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства.

6. ІНФОРМАЦІЯ З РЕСУРСІВ ТРЕТІХ ОСІБ

6.1. Дані в Системах є похідними від інформації, яку Компанія отримала з ресурсів третіх осіб. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація у Системах є результатом роботи спеціальних програмних засобів Систем та алгоритмів машинного аналізу інформації.

6.2. Дані, отримані з ресурсів третіх осіб, є відкритими даними, отриманими з офіційних джерел, пошукових систем Google, ресурсів інших третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України. Система збирає, аналізує та використовує дані з відкритих джерел, в тому числі але не виключно з набору даних, які підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6.3. Відповідність та правильність даних в Системі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Компанія не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їхнього використання.

6.4. Відомості щодо аналізу та агрегованих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, мають винятково інформаційний характер, не призначені для використання при прийнятті Користувачем бізнесових або будь-яких інших рішень та можуть відрізнятися від реальних фінансових показників. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, яких зазнав Користувач, пов’язані із використанням інформації.

6.5. Системи можуть містити посилання на веб-сайти, веб-сторінки та програми третіх сторін. Ви самостійно несете відповідальність за ознайомлення з Умовами використання відповідних веб-сайтів і погоджуєтеся з тим, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик та несете повну відповідальність за відповідні дії.

7. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

7.1. В Системі можуть бути розміщені публікації, статті та інші інформаційні матеріали публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Компанія, так і інші особи, що володіють авторськими та іншими правами на ці матеріали. Компанія в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання, за винятком випадків, коли такі матеріали опубліковані Компанією та коли вони стосуються функціонування Системи.

7.2. В Системі можуть бути розміщені інформаційні матеріали, що містять інформацію фінансового, податкового, правового, споживчого характеру тощо. Такі матеріали розміщуються на Сайті винятково з інформаційною метою. Ці матеріали не заміняють експертну консультацію з відповідних питань і не можуть вважатись порадою, чи вказівкою. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи, що засновані на таких матеріалах.

8. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Користувач погоджується, що використовує Систему на власний розсуд. Компанія не гарантує, що робота Системи буде безперервною, безпомилковою і позбавлена шкідливих програм або інших дефектів.

8.2. Компанія не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.3. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в Системі має винятково інформаційний характер. Користувач використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Компанія не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

8.4. Якщо ви не задоволені Умовами та/або якістю роботи Системи, вам бажано припинити використання Системи.

8.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Системи, в результаті її використання або неможливості використання. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Системи, якщо інше не встановлено законом.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Компанія на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Користувача до Системи може бути припинений. Компанія може обмежити доступ Користувача до Системи, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням, зокрема, пунктів 5.2. – 5.3. цих Умов.

10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

10.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

10.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Компанією за електронною адресою, вказаною у п. 12.5 цих Умов..

10.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Всі компоненти Систем і Системи в цілому належать Компанії й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Всі права захищені.

11.2. Компанія надає Користувачам невиключну відкличну без права передачі ліцензію на доступ та використання Систем у межах функціоналу, доступного в онлайн-режимі через відповідні веб-сайти. Така ліцензія діє на території всього світу протягом строку чинності цих Умов. Користувач отримує право використовувати Системи для задоволення своїх потреб у сфері збирання, оброблення, аналізу та систематизації відкритих даних у спосіб, що не порушує положення цих Умов.

11.3. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Системи без письмового дозволу Компанії суворо заборонене.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Сторони погодили використання електронно цифрового підпису (ЕЦП) у документообігу в межах виконання цього договору (умов)

12.2. Ці Умови дійсні до моменту припинення їхньої дії однією із Сторін.

12.3. Користувач має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Користувачеві потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Компанії.

12.4. Компанія має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.

12.5. Компанія має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Системи. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Системі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Користувач повинен періодично переглядати актуальні Умови у Системі. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Користувач продовжує використовувати Систему, то це означає, що Користувач повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

12.6. Усі запити щодо використання Системи, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися Компанії на таку адресу:

Звернення щодо використання Системи Vkursi: info@vkursi.pro

Звернення щодо використання Системи Vsudi: info@vsudi.pro