ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Ці Умови користування (далі – «Умови») є публічним договором приєднання між Товариством з обмеженою відповідальністю «Веб Дрім Технолоджі» (далі – «Компанія», також «ми») та користувачами (далі – «Користувач(і)», а також «ви») щодо використання онлайн-сервісу Vkursi Pro, розміщеного в мережі інтернет за адресою https://vkursi.pro (далі - “Система).

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови перед використанням Системи. Створюючи акаунт у Системі, ви повністю і беззастережно приймаєте ці Умови, а також положення Політики конфіденційності Компанії. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Компанією персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням https://vkursi.pro/account/privacepolice. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Якщо ви не погоджуєтесь із цими Умовами та/або Політикою конфіденційності Компанії, будь ласка, не використовуйте Систему.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови є юридично обов’язковою угодою між вами і Компанією

1.2. Ці Умови регулюють взаємні права та обов’язки Користувача та Компанії (далі разом – «Сторони», кожен окремо – «Сторона») щодо користування Системою.

1.3. Ці Умови вважаються прийнятими вами при реєстрації Акаунту в Системі, у тому числі при авторизації через соціальні мережі Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт. Якщо ви створюєте Акаунт лише з використанням адреси електронної пошти без соціальних мереж, для прийняття цих Умов та завершення реєстрації Акаунту потрібно активувати доступ до Системи у відповідності до інструкції з електронного повідомлення, надісланого на вказану вами адресу електронної пошти.

1.4. Відповідно до цих Умов Компанія зобов’язується надавати доступ до власної програмної продукції, а саме Системи Vkursi Pro, кінцевому споживачеві – Користувачу, який, у свою чергу, отримує доступ до функціоналу Системи для задоволення своїх потреб у сфері оброблення, аналізу та систематизації відкритих даних.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

Акаунт – віртуальний простір Користувача в Системі, доступ до якого надається Користувачеві після успішного проходження процедури реєстрації, у тому числі після успішної авторизації за допомогою соціальних мереж Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

Компанія – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕБ ДРІМ ТЕХНОЛОДЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи: 41462280

Користувач – будь-яка особа, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Компанії та пройшла реєстрацію в Системі у встановленому порядку.

Система Vkursi Pro (або Система) – це програмна продукція у вигляді інформаційно-аналітичного онлайн-сервісу, що містить функціонал та алгоритми для машинного аналізу бізнесових даних, моніторингу та візуалізації інформації з Державних реєстрів та іншої публічної інформації, а також інші суміжні технічні можливості та контент.

Система Vkursi Pro вміщує такі окремі програмні модулі та онлайн-сервіси як:

Vkursi – це онлайн-сервіс для перевірки суб’єктів господарювання, зареєстрованих за законодавством України, перевірки фізичних осіб, моніторингу Державних реєстрів та іншої публічної інформації, а також суміжні технічні можливості.

Платформа Vkursi Business intelligence (ВІ) – це онлайн-сервіс (платформа) для дослідження кон’юнктури ринку, пошуку, аналізу, ранжування та візуалізації великих обсягів інформації про суб’єктів господарювання за обраними критеріями, у тому числі у межах різних галузей економіки та за географічним критерієм, зведення відповідних статистичних даних та порівняння даних за різними критеріями, формування рейтингу суб’єктів господарювання за різними критеріями, формування та вивантаження списку (бази) суб’єктів господарювання за різними критеріями.

Vsudi – це онлайн-сервіс для пошуку, сортування судових рішень та справ за різними критеріями, моніторингу судових рішень, перегляду електронних копій судових рішень, а також суміжні технічні можливості.

Vkursi Zemli – це онлайн-сервіс для управління земельним банком, перевірки земельних ділянок за кадастровим номером, аудиту та аналізу земельного банку за кодом ЄДРПОУ суб’єкта господарювання та/або РНОКПП фізичної особи, аудиту та аналізу земельного банку за кодом за кодом КОАТУУ та/або назвою населених пунктів, а також суміжні технічні можливості такі, як електронні карти земельних ділянок, геопросторові дані та геоаналітика, моніторинг об’єктів нерухомого майна.

Економічний профайл громади – це онлайн-сервіс для дослідження, візуалізації та аналізу економіки громад (населених пунктів), аналізу суб’єктів господарської діяльності (СГД), які зареєстровані на території громади за різними критеріями, у тому числі аналізу ділової активності СГД, фінансово-господарської діяльності СГД та створених робочих місць, ЗЕД громади, активи, ліцензії, майно, аналіз боржників по податкам і зборам з можливістю формування списку боржників, аналіз бюджету громади, структури доходів та видатків, аналіз динаміки доходів у розрізі платників.

Контроль майна – це онлайн-сервіс з інформування про реєстраційні дії у “Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” стосовно будь-якого окремого індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна.

Модуль майно – це онлайн сервіс для перевірки об’єктів рухомого та/або об’єктів нерухомого майна, пошук відомостей за ідентифікаційними даними юридичної та/або фізичної особи, пошук за реєстраційним номером об’єкту нерухомості, пошук за кадастровим номером земельної ділянки, пошук за номером обтяження рухомого майна, а також суміжні технічні можливості отримання відомостей та замовлення інформаційних довідок з “Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та/або “Державного реєстру обтяжень рухомого майна”.

АРІ – прикладний програмний інтерфейс (application programming interface, далі – «АРІ»), що дає змогу Користувачу інтегрувати функціонал Системи Vkursi Pro до власного програмного забезпечення

russian Roots Pro – це реєстр це компаній України, пов'язаних з рф і рб, для професійної перевірки контрагентів і виявлення російського коріння. Модуль передбачає такі можливості: перевірка контрагентів на платформі Vkursi через поле пошуку реєстру; аналіз всього реєстру за 7 фільтрами (країна, регіон, тип зв’язку, КВЕД, статус реєстрації, дохід, прибуток); готовий поглиблений звіт Checklist у Excel (для самостійної масової перевірки об’ємного списку контрагентів); автоматична перевірка у ваших ERP/CRM системах та у інших програмах (АРІ інтеграція); моніторинг контрагентів та регулярні оповіщення про оновлення даних реєстру.

Програмне забезпечення Користувача – програмні засоби, призначені для управління будь-якими внутрішніми ресурсами Користувача («ERP-система») та/або забезпечення організації та провадження господарської діяльності Користувача («CRM-система»), та/або веб-сайти, онлайн-сервіси, електронні майданчики, онлайн банкінг, мобільні додатки та інші продукти (далі – Продукти) Користувача. Без письмової згоди Компанії. Користувач не має права інтегрувати програмні модулі Системи Vkursi Pro до будь-якого програмного забезпечення

Ресурси – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Користувача та визначають обсяг прав Користувача на використання Системи.

Тарифний план – це умови доступу до Системи або окремих програмних модулів (онлайн-сервісів) Системи, які визначають, зокрема, обсяг Ресурсів, доступних Користувачеві протягом оплаченого періоду, а також розмір оплати, яку повинен здійснити Користувач для отримання доступу до таких Ресурсів. Актуальні умови доступу до Системи розміщені на сторінці “Тарифи” за посиланням https://vkursi.pro/profile/resources або на спеціальних окремих сторінках Системи з умовами доступу до таких окремих програмних модулів. Компанія може запропонувати Користувачу Індивідуальний тарифний план з індивідуально розрахованим обсягом ресурсів, а також розміром оплати, яку повинен здійснити Користувач для отримання доступу до таких Ресурсів, детальні умови Індивідуального тарифного плану надсилаються електронною поштою Працівником Компанії з офіційної поштової скриньки Компанії або Працівника Компанії разом з Індивідуальною Комерційною пропозицією та рахунком на підставі якого Користувач здійснює оплату шляхом одноразової сплати всієї суми, зазначеної у рахунку.

3. УМОВИ ДОСТУПУ

3.1. Використання функціоналу Системи є можливим після створення Акаунту Користувачем та авторизації Користувача

3.2. Конкретні умови доступу до Системи залежать від умов Тарифного плану, обраного Користувачем. Після створення Акаунту Користувачу автоматично відкривається доступ до безкоштовного тарифного плану “S” з відповідним об’ємом доступних Рресурсів. Користувач має право змінити свій Тарифний план за допомогою функціоналу, доступного у Системі. Актуальні умови доступних Тарифних планів розміщені у Системі за посиланням https://vkursi.pro/profile/resources

3.3. Кожен Тарифний план передбачає відповідний обсяг Ресурсів, доступних для Користувача протягом року. Такі Ресурси стають доступними для Користувача в день здійснення оплати. Річний обсяг ресурсів передбачений умовами тарифного плану, пропорційно розподіляється на 12 (дванадцять) місяців. Новий обсяг ресурсів тарифного плану автоматично нараховується користувачу кожного наступного календарного місяця датою активації тарифу.

3.4. Нарахування нового об’єму Ресурсів за платними Тарифними планами здійснюється за умови здійснення Користувачем відповідної попередньої оплати. Невикористаний за минулий рік об’єм Ресурсів списується та не переноситься на наступний рік. У випадку, якщо оплата не була здійснена, Користувачеві нараховується об’єм Ресурсів у рамках Тарифного плану “S”.

3.5. Оплата Тарифного плану здійснюється Користувачем виключно одним авансовим платежем. Оплата здійснюється у безготівковій формі за допомогою інтегрованого у Систему платіжного онлайн-сервісу авторизованого постачальника фінансових послуг або шляхом оплати рахунку-фактури поза Системою.

3.6. Компанія може на свій розсуд запропонувати Додаткову пропозицію, виконання умов якої може надати Користувачу доступ до додаткових Ресурсів Системи. Ресурси, отримані Користувачем на умовах Додаткової пропозиції, не залежать від Тарифного плану Користувача та не впливають на обсяг Ресурсів, доступних у рамках відповідного Тарифного плану. Умови Додаткових пропозицій розміщуються у Системі.

3.7. Компанія залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови Тарифних планів та положення Додаткових пропозицій. При цьому, Користувач у будь-який час може замінити свій Тарифний план на інший з тих, що пропонуються Компанією на відповідний момент. Зміни Тарифних планів не поширюються на періоди, які були оплачені Користувачем, а набувають чинності після спливу оплаченого періоду користування Системою.

3.8. Умови Тарифних планів та Додаткових пропозицій становлять невід’ємну частину цих Умов та є обов’язковими для Користувача. Крім того, у Системі можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до Системи. Такі положення також є невід’ємною частиною цих Умов.

3.9. Користувач погоджується, що Компанія може тимчасово зупинити або обмежити доступ Користувача до Системи з технічних причин, в тому числі, з метою проведення робіт з технічного обслуговування Системи, регламентних, профілактичних та ремонтних робіт, або через надмірну завантаженість Системи, перебої в роботі публічних реєстрів тощо, про що Компанія повідомляє Користувача протягом одного робочого дня.

4. АКАУНТ

4.1. Реєструючись в Системі, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Засобами ідентифікації вас як Користувача є підтверджена адреса електронної пошти, пароль, ім’я, підтверджений за допомогою одноразового ідентифікатора номер телефону, назва та код ЄДРПОУ компанії, посада Користувача. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.2. Користувач несе відповідальність за збереження всіх паролів та даних, необхідних для входу в Акаунт, та за повідомлення таких даних неуповноваженим на це особам та за усі збитки, завдані санкціонованим або несанкціонованим доступом до Акаунту третіми особами

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Користувач має право:

 • обирати та у будь-який час змінювати Тарифний план для користування Системою;
 • використовувати Систему у межах функціоналу, доступного за обраним Тарифним планом згідно із цими Умовами;
 • звертатися до Компанії із запитом щодо отримання Акту приймання-передачі в електронному вигляді із використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою сервісів обміну електронних документів M.E.Doc (https://medoc.ua) або Вчасно (https://vchasno.ua)
 • у разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Системи або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Компанії, звертатися до служби технічної підтримки Компанії за допомогою відповідного функціоналу в Системі або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Компанії, що вказана в пункті 12.6 цих Умов.

5.2. Користувач зобов’язується:

 • здійснювати оплату відповідно до обраного Тарифного плану;
 • не розповсюджувати та не використовувати іншим чином віруси, троянські та інші шкідливі програми, стороннє програмне забезпечення з метою порушення нормального функціонування Системи, а також не вчиняти інших дій, що можуть призвести до порушень функціонування Системи;
 • зберігати конфіденційність даних доступу до свого Акаунту та не передавати Акаунт до Системи іншій особі без згоди Компанії;
 • у випадку, якщо функціонал Системи дозволяє вивантаження зведених публічних даних у формі таблиць чи баз, зокрема у форматі excel чи будь-якому іншому, не передавати файли з такими даними чи такі дані будь-яким третім особам;
 • не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Системі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Системи інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів;
 • жодним чином не порушувати майнові авторські права Компанії на Систему;
 • не вчиняти жодних інших неправомірних дій в Системі.

5.3. Компанія має право:

 • вносити зміни і доповнення до Системи, у тому числі публікувати нові версії Системи
 • за потреби проводити роботи з технічного обслуговування Системи, регламентні, профілактичні та ремонтні роботи.
 • розповсюджувати інформацію щодо співробітництва з Користувачем, використовувати логотип Користувача (зокрема в рекламних матеріалах або у відповідних розділах веб-сайту Компанії), з урахуванням обмежень щодо конфіденційності, які вказані у цьому договорі.

5.4. Компанія зобов’язується

 • Зберігати конфіденційність персональних даних Користувача, отриманих при реєстрації Акаунту та/або використання Системи;
 • За вимогою Користувача, надавати Акти приймання-передачі в електронному вигляді із використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою сервісів обміну електронних документів M.E.Doc (https://medoc.ua) або Вчасно (https://vchasno.ua)

6. ІНФОРМАЦІЯ З РЕСУРСІВ ТРЕТІХ ОСІБ

6.1. Дані в Системах є похідними від інформації, яку Компанія отримала з ресурсів третіх осіб. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація у Системах є результатом роботи спеціальних програмних засобів Систем та алгоритмів машинного аналізу інформації.

6.2. Дані в Системі можуть бути похідними від такої інформації:

 • публічної інформації, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • інформації з Державних реєстрів до яких Компанія має прямий доступ згідно з договорами, які Компанія підписала з Державними розпорядниками інформації
 • інформації, що має статус відкритої та загальнодоступної відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 • інформації, отриманої з ресурсів третіх осіб, що мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з положеннями законодавства України.

6.3. Відповідність та правильність даних в Системі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Компанія не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їхнього використання.

6.4. Відомості щодо аналізу та агрегованих показників фінансово-господарської діяльності підприємства мають винятково інформаційний характер, не призначені для використання при прийнятті Користувачем бізнесових або будь-яких інших рішень та можуть відрізнятися від реальних фінансових показників. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, яких зазнав Користувач у зв’язку із використанням такої інформації.

6.5. Система може містити посилання на веб-сайти, веб-сторінки та програми третіх сторін. Ви самостійно несете відповідальність за ознайомлення з умовами використання відповідних веб-сайтів і погоджуєтеся з тим, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик та несете повну відповідальність за відповідні дії.

7. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

7.1. В Системі можуть бути розміщені публікації, статті та інші інформаційні матеріали публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Компанія, так і інші особи, що володіють авторськими та іншими правами на ці матеріали. Компанія в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання, за винятком випадків, коли такі матеріали опубліковані Компанією та коли вони стосуються функціонування Системи.

7.2. В Системі можуть бути розміщені інформаційні матеріали, що містять інформацію фінансового, податкового, правового, споживчого характеру тощо. Такі матеріали розміщуються на Сайті винятково з інформаційною метою. Ці матеріали не заміняють експертну консультацію з відповідних питань і не можуть вважатись порадою, чи вказівкою. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи, що засновані на таких матеріалах.

8. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Користувач погоджується, що використовує Систему на власний розсуд. Компанія не гарантує, що робота Системи буде безперервною, безпомилковою і позбавлена шкідливих програм або інших дефектів. У разі виявлення будь-якою зі Сторін порушень у роботі Системи, Компанія зобов’язується усунути будь-які такі порушення у розумні строки, повідомивши про такі строки Користувачу. У випадку, якщо усунути порушення у визначений строк є неможливим, а порушення не дозволяє надалі використовувати Систему, Компанія зобов’язана надати Користувачеві обґрунтованого листа із викладенням відповідних обставин. Порядок і умови подальшої співпраці Сторони врегульовують шляхом обміну електронними повідомленнями.

8.2. У випадках, коли використання Системи Користувачем було унеможливлене протягом одного і більше робочого дня через недоліки у Системі, що виникли з вини Компанії або з вини розпорядників публічних реєстрів, інформація з яких доступна в Системі, або з вини хостинг-провайдера, послуги якого використовує Компанія, строк дії оплаченого доступу до Системи продовжується на відповідну кількість днів без додаткової оплати. Строк дії такого доступу не продовжується у випадках, коли використання Системи було унеможливлене у рамках профілактичних, регламентних робіт у Системі.

8.3. Компанія не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.4. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в Системі має винятково інформаційний характер. Користувач використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Компанія не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

8.5. Якщо ви не задоволені Умовами та/або якістю роботи Системи, вам бажано припинити використання Системи.

8.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки реальні збитки та упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Системи, в результаті її використання або неможливості використання. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Користувача та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Системи, якщо інше не встановлено законом.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Компанія на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Користувача до Системи може бути припинений. Компанія може тимчасово обмежити доступ Користувача до Системи, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням, зокрема, пункту 5.2. цих Умов. Компанія має право визначити строк, протягом якого відповідні порушення повинні бути усунуті. Після усунення у встановлений Компанією строк причин, що стали підставою для обмеження доступу до Системи/блокування Акаунту для Користувача, Компанія протягом 2 (двох) робочих днів відновлює доступ до Системи для Користувача на умовах обраного ним Тарифного плану. Строк доступу до Системи у такому випадку не продовжується. Якщо відповідні порушення не були усунуті у визначений Компанією строк, доступ до Системи не відновлюється, а сплачена винагорода за доступ до Системи не повертається. В будь-якому випадку, Компанія може застосувати будь-який з описаних заходів відповідальності за порушення цих Умов на власний розсуд.

9.3. У випадку передання Користувачем третім особам файлів чи інформації зі зведеними даними та базами інформації з публічних реєстрів, зокрема у форматі excel чи будь-якому іншому форматі чи файлі, якщо функціонал Системи дозволяє вивантаження таких даних та файлів, окрім збереження досьє на окремого суб’єкта господарювання в форматі PDF або друку досьє на окремого суб’єкта господарювання, що дозволено умовами доступу, Користувач сплачує штраф у п’ятикратному розмірі винагороди, востаннє сплаченої Користувачем Компанії згідно з цими Умовами.

10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

10.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

10.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Компанією за електронною адресою, вказаною у п. 12.65 цих Умов.

10.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Всі компоненти Систем і Системи в цілому належать Компанії й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

11.2. Відповідно до цих Умов Користувач отримує право (ліцензію) на використання Системи для задоволення своїх потреб у сфері збирання, оброблення, аналізу та систематизації відкритих даних у спосіб, що не порушує цих Умов. Така ліцензія є невиключною, оплатною, відкличною та діє на території України. Строк дії ліцензії розпочинається в день активації доступу Користувача до Системи та діє протягом оплаченого Користувачем строку доступу до Системи. Користувач не має права передавати свої права за цим Договором третім особам, у тому числі у вигляді надання субліцензій.

11.3. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Системи без письмового дозволу Компанії суворо заборонене.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ці Умови дійсні до моменту припинення їхньої дії однією із Сторін.

12.2. Користувач має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Користувачеві потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Компанії.

12.3. Компанія має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час, надіславши відповідне повідомлення на електронну пошту Користувача.

12.4. У випадку одностороннього припинення цих Умов згідно із пунктом 12.3., Компанія повертає Користувачу грошові кошти, які були сплачені Користувачем за доступ до Системи, який не був наданий внаслідок дострокового припинення дії цих Умов. Цей пункт не застосовується у випадку, описаному у пункті 9.2. цих Умов. Умови припиняють свою дію у випадку здійснення всіх розрахунків за наданий доступ до Системи.

12.5. Компанія має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Системи. Повідомлення про будь-які зміни з’явиться, коли ви зайдете в Систему після змін, або ж буде надіслане на електронну пошту Користувача. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Системі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Користувач повинен періодично переглядати актуальні Умови у Системі. Якщо після після внесення змін Користувач продовжує використовувати Систему, то це означає, що Користувач повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

12.6. Сторони погоджуються використовувати при здійснені своєї діяльності за цими Умовами електронні документи, надавати Акти приймання-передачі в електронному вигляді підписані із використанням електронного підпису, що відповідає вимогам закону «Про електронні довірчі послуги»;

12.7. Усі запити щодо використання Системи, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися Компанії на таку адресу: info@vkursi.pro.

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВ “ВЕБ ДРІМ ТЕХНОЛОДЖІ”
Код ЄДРПОУ: 41462280
Банківські реквізити:
IBAN № UA833052990000026002035015157
у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Є платником податку на прибуток
на загальних підставах
Платник ПДВ
ІПН: 414622826517
VKURSI