Умови користування

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Дійсні від: 18 травня 2018

Останні зміни: 10 квітня 2019

Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування (далі – «Правила») перед використанням онлайн-сервісу Vkursi (далі – «Система»). Якщо ви хочете стати нашим Користувачем, ви маєте ознайомитись із цими Правилами та прийняти їх, а також Політику конфіденційності Vkursi, що є невід’ємною частиною цих Правил та знаходиться за посиланням: https://vkursi.pro/privacepolice. Якщо ви не погоджуєтесь із цими Правилами та/або Політикою конфіденційності Vkursi, будь ласка, не використовуйте Систему

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила є юридично обов’язковою угодою між вами, Користувачем Системи (далі – «Користувач», також «ви»), з одного боку, і Веб Дрім Технолоджі (далі – «Компанія», також «ми»), з іншого боку.

1.2. Ці Правила регулюють взаємні права та обов’язки Користувача та Компанії (далі разом – «Сторони», кожен окремо – «Сторона») щодо користування Системою.

1.3. Ці Правила є публічною офертою і вважаються прийнятими вами при реєстрації в Системі, у тому числі при авторизації через соціальні мережі Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Акаунт – віртуальний простір Користувача в Системі, доступ до якого надається Користувачеві після успішного проходження процедури реєстрації, у тому числі, але не обмежуючись, після успішної авторизації за допомогою соціальних мереж Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

Компанія – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕБ ДРІМ ТЕХНОЛОДЖІ", реєстраційний номер 41462280.

Користувач – будь-яка особа, яка погодилася з Правилами та Політикою конфіденційності Vkursi та пройшла реєстрацію в Системі у встановленому порядку.

Система – це онлайн-сервіс для пошуку та аналізу бізнес даних, перевірки суб’єктів господарювання, зареєстрованих за законодавством України і моніторингу інформації в режимі реального часу. Система розміщена за адресою https://vkursi.pro

2.2. Інші терміни, не визначені в пункті 2.1. цього Розділу, повинні визначатися відповідно до чинного законодавства України.

3. УМОВИ ДОСТУПУ

3.1. Використання функціоналу Системи є можливим після реєстрації Користувачем у порядку, передбаченому цими Правилами та процедурами в межах Системи.

3.2. Конкретні умови доступу до Системи залежать від умов Тарифного плану, обраного Користувачем. Після реєстрації Користувачу автоматично відкривається доступ до безкоштовного тарифного плану “S” з відповідним об’ємом доступних ресурсів.

3.3. Збільшення обсягу доступних ресурсів, можливостей, контенту та функцій Системи здійснюється шляхом оплати обраного тарифного плану https://vkursi.pro/Profile/Resources. В Системі можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до Системи. Положення про тарифні плани, додаткові можливості та функції Системи є невід’ємною частиною цих Правил.

4. АКАУНТ

4.1. Реєстрація та створення вами Акаунту, а також використання функцій та можливостей Системи означає повне і беззастережне прийняття цих Правил.

4.2. Реєструючись в Системі, ви підтверджуєте, що є дієздатною фізичною особою, і вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.3. Ви зобов’язуєтеся:

не використовувати стороннє програмне забезпечення і не вчиняти дій, спрямованих на порушення нормального функціонування Системи;

не передавати Акаунт до Системи іншій особі без згоди Компанії;

не розповсюджувати або іншим чином використовувати в Системі віруси, троянські програми та інші шкідливі програми;

не використовувати отриману інформацію на порушення законодавства;

не вчиняти жодних інших неправомірних дій в Системі.

4.4. Ви зобов’язуєтеся не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Системі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Системи інформації шляхом застосування програм-парсерів та їх аналогів.

4.5. Для використання функціоналу Системи вам необхідно зареєструвати Акаунт. Для реєстрації Акаунту вам необхідно: (а) надати ім’я, адресу електронної пошти; або (б) авторизуватись через Facebook, Google+ або через Microsoft-акаунт.

4.6. Порядок зберігання та обробки персональних даних встановлено в Політиці конфіденційності Vkursi.

5. ІНФОРМАЦІЯ З РЕСУРСІВ ТРЕТІХ ОСІБ

5.1. Система використовує дані, інформацію, отриману з офіційних джерел, ресурсів третіх осіб згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», переліку даних у формі відкритих даних, які перелічені у постанові Кабінету Міністрів № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», інших публічних відкритих джерел інформації та третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України.

5.2. Дані в Системі є похідними від інформації, яка отримана з ресурсів третіх осіб. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація у Системі є результатом роботи спеціальних програмних засобів Системи та алгоритмів машинного аналізу інформації.

5.3. Відповідність та правильність інформації в Системі залежить від правильності такої інформації на ресурсах третіх осіб. Компанія не несе жодної відповідальності за зміст такої інформації, а також наслідки її використання. Відомості щодо аналізу фінансових показників юридичних осіб, носять виключно інформаційний характер, не призначені для використання при прийнятті бізнес- або будь-яких інших рішень запитувачем інформації та можуть відрізнятися від реальних фінансових показників. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, яких зазнав Користувач, пов’язані із використанням інформації.

5.4. Система може містити посилання на веб-сайти третіх сторін, веб-сторінки та програми. Ви самостійно несете відповідальність за ознайомлення з Правилами використання відповідних веб-сайтів і даєте згоду на те, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик, а тому несете повну відповідальність за відповідні дії.

6. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

6.1. В Системі можуть бути розміщені інформаційні матеріали, публікації, статті, публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Компанія, так і інші особи, що володіють авторськими та іншими правами на ці матеріали. Компанія в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їх застосування за винятком випадку, коли такі матеріали опубліковані Компанією та коли вони стосуються функціонування Системи.

6.2. В Системі можуть бути розміщені матеріали, що містять інформацію фінансового, податкового, правового, споживчого характеру тощо, але вона розміщується на Сайті виключно з інформаційною метою. Ця інформація не заміняє експертну консультацію з відповідних питань і не може вважатись порадою чи вказівкою. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи, що засновані на таких матеріалах.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Користувач погоджується, що використовує Систему на власний розсуд. Компанія не гарантує, що робота Системи буде безперервною, безпомилковою і позбавлена шкідливих програм або інших дефектів.

7.2. Компанія не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

7.3. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в Системі має виключно інформаційний характер. Користувач використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд і Компанія не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

7.4. Якщо ви не задоволені Правилами та/або якістю роботи Системи, вам бажано припинити використання Системи.

7.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові) і за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення роботи Системи, в результаті її використання або неможливості використання. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їх наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Системи, якщо інше не встановлено законом.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Правилами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цими Правилами.

8.2. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Правил. Якщо Компанія на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Правила, доступ Користувача до Системи може бути припинений. Компанія може обмежити доступ Користувача до Системи, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням, зокрема, пунктів 5.3. – 5.4. цих Правил.

9. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Ці Правила та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

9.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Правилами, включаючи будь-які питання стосовно їх виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

9.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Компанією за електронною адресою: info@vkursi.pro.

9.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Всі компоненти Системи і Система в цілому належать Компанії й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Всі права захищені.

10.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Системи без письмового дозволу Компанії суворо заборонено.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ці Правила дійсні до моменту припинення їх дії однією із Сторін.

11.2. Користувач має право припинити дію цих Правил в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Користувачеві потрібно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Компанії.

11.3. Компанія має право припинити дію цих Правил в односторонньому порядку в будь-який час.

11.4. Компанія має право вносити зміни або доповнення до цих Правил в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Правил у відповідному розділі Системи. Нова редакція Правил набуває чинності з моменту її розміщення в Системі, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил.

Звернення щодо використання Системи Vkursi: info@vkursi.pro