Політика конфіденційності сервісу VKURSI

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ VKURSI

 

Дійсна від:18 травня 2018

Останні зміни: 1 лютого 2019

 

Компанія розробила цю Політику конфіденційності (далі – «Політика») з метою ознайомлення Користувачів із порядком збирання, використання, обробки, зберігання та захисту Персональних даних.

 

Ця Політика є додатком та невід’ємною частиною Правил користування Системою Vkursi . Приймаючи умови Правил, ви автоматично погоджуєтеся та приймаєте норми цієї Політики, а також надаєте дозвіл на збір, використання, обробку та зберігання власних Персональних даних у порядку, визначеному Політикою, та у відповідності до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

 

1.                   ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1.             У цій Політиці терміни вживаються у такому значенні:

 

Обробка персональних даних – вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням та знищенням Персональних даних.

 

Персональні дані – будь-яка інформація, яка дає змогу ідентифікувати фізичну особу, зокрема інформація, яка була надана під час заповнення реєстраційної форми при реєстрації в Системі, під час авторизації Користувача через соціальні мережі Facebook, Google+, Microsoft-акаунт або під час формування пошукового запиту. Не вважається Персональними даними анонімна інформація, що не ідентифікує фізичну особу.

 

1.2.             Інші терміни, не визначені в пункті 1.1. цього Розділу, повинні визначатися відповідно до чинного законодавства України та Правил користування Системою.

 

2.                   ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

 

2.1.             Під час реєстрації Користувача в Системі, Компанія просить вказати запитувану інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг.

 

2.2.             Компанія збирає такі Персональні дані про Користувача:

 

2.2.1.      прізвище та ім’я;

2.2.2.      адреса електронної пошти.

 

2.3.             Ці Персональні дані включаються в Акаунт Користувача, за допомогою якого Користувач використовує Систему. Інші користувачі не отримують доступ до цих Персональних даних.

 

2.4.             Якщо Користувач відвідує загальнодоступні розділи Системи, Компанія не збирає про нього ніяких Персональних даних.

 

2.5.             Крім того, Користувач має право користуватися Системою, авторизувавшись через соціальні мережі Facebook, Google+ абоMicrosoft -акаунт. Коли Користувач авторизується в Системі за допомогою цих ресурсів, Компанія одержує доступ до всієї видимої інформації, що міститься в акаунті ресурсу відповідно до налаштувань конфіденційності. Компанія збирає і використовує з акаунта на Facebook, Google+ абоMicrosoft -акаунта тільки таку інформацію як: прізвище та ім’я, адреса електронної пошти.

 

2.6.             Коли Користувач відвідує Систему, Компанія збирає деякі дані автоматично, а саме такі дані як IP-адреса комп’ютера, використовувані браузер і версія операційної системи, час і дата доступу Користувача до Системи. Це полегшує роботу Системи і подальше використання її Користувачем.

 

2.7.             У разі перевірки та пошуку інформації щодо фізичних осіб-підприємців із використанням індивідуального податкового номеру (далі – «ІПН») Компанія використовує та зберігає ІПН для обробки запиту Користувача та полегшення подальшого використання Системи. Ви гарантуєте, що маєте право використовувати такий ІПН для перевірки та пошуку інформації із використанням Системи. Ви також підтверджуєте, що Компанія не несе відповідальність за обробку ІПН. ІПН використовується виключно з метою пошуку в державних реєстрах. ІПН не відображається у результатах пошуку Користувачів Системи чи в будь-яких її розділах, де публікується інформація з вільним доступом.

 

3.                   ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

3.1.             Зазначена вище інформація збирається і обробляється Компанією для таких цілей:

 

3.1.1.      надання послуг згідно з Правилами;

3.1.2.      виявлення і запобігання шахрайству та іншим незаконним діям Користувачів з використанням Системи;

3.1.3.      полегшення використання Системи, покращення якості послуг;

3.1.4.      покращення та персоналізація роботи Системи із застосуванням технології машинного навчання на основі аналізу загальної інформації про поведінку та запити всіх Користувачів, а не кожного конкретного Користувача;

3.1.5.      налаштування системи під професійні потреби Користувача;

3.1.6.      забезпечення інформаційної та технічної підтримки користувачів;

3.1.7.      інформування про послуги, новини і рекламні пропозиції електронною поштою.

 

3.2.             Компанія може час від часу надсилати вам рекламні електронні листи на адресу електронної пошти про пропоновані послуги або оголошення, які стосуються Системи і послуг Компанії. Ви можете відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі і змінивши налаштування свого Акаунту.

 

3.3.             Компанія зберігає Персональні дані Користувачів протягом розумного терміну, необхідного для надання послуг або виконання своїх юридичних зобов’язань.

 

4.                   ПЕРЕДАЧА І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

4.1.             Компанія зобов’язується не розкривати і не передавати третім особам зібрані в рамках надання послуг Персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, описаних у цій Політиці.

 

4.2.             Компанія має право розкривати і передавати третім особам Персональні дані лише якщо:

 

4.2.1.      такі дії є обов’язковими згідно з чинним законодавством України;

4.2.2.      є достатні підстави вважати, що розкриття такої інформації необхідне для дотримання чинного законодавства України, вимог юридичного процесу або законного запиту державних органів;

4.2.3.      надання доступу до даних третім особам є необхідним для належного здійснення пошуку інформації. Наприклад, для пошуку інформації про фізичну особу-підприємця персональні дані такої особи можуть передаватися державним органам України, які адмініструють відповідний державний реєстр.

 

5.       ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ ЩОДО ОБРОБКИ ЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

5.1.             Приймаючи та погоджуючись з умовами цієї Політики, Користувач підтверджує, що він як суб’єкт персональних даних ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», а саме про те, що Користувач має право:

 

5.1.1.       знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

5.1.2.       отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3.       на доступ до своїх персональних даних;

5.1.4.       отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5.       пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6.       пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.1.7.       на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8.       звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до державних органів та посадових осіб, відповідальних за захист персональних даних, або до суду;

5.1.9.       застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.1.10.   вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

5.1.11.   відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12.   знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.1.13.   на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

6.                   ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

 

6.1.             Тільки уповноважені співробітники Компанії, що займаються підтримкою роботи Системи, мають доступ до Персональних даних Користувачів. Такі співробітники зобов’язані суворо зберігати конфіденційність і запобігати несанкціонованому доступу третіх осіб до Персональних даних.

 

6.2.             Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту Персональних даних Користувачів від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. Крім організаційних заходів захисту персональних даних, що полягають у підписанні відповідних договорів про нерозголошення інформації, попередження працівників про відповідальність за розголошення, проведення навчань працівників, Компанія вживає такі технічні заходи захисту інформації:

 

6.2.1.      групи ресурсів та бази даних Системи зберігаються та адмініструються на хмарній платформі Microsoft Azure, системи якої відповідають міжнародним стандартам захисту даних;

6.2.2.      дані, які надходять від Користувача до Системи та у зворотному напрямку, шифруються SSL протоколом шифрування для захисту від перехоплення інформації третіми особами;

6.2.3.      в Системі здійснюється постійний моніторинг та аудит підозрілих зовнішніх загроз, налаштовано політику Microsoft Endpoint protection;

6.2.4.      Компанія дотримується рекомендацій Microsoft Azure та постійно працює над захистом даних Користувачів.

6.2.5.      Паролі Користувачів зберігаються виключно у зашифрованому вигляді.

 

6.3.             При цьому Компанія звертає увагу на те, що жоден з існуючих способів передачі даних не може бути абсолютно безпечним. Тому Компанія, незважаючи на всі вжиті заходи із забезпечення безпеки, не може гарантувати цілковиту безпеку інформації та даних.

 

6.4.             Компанія несе відповідальність за всі дії або бездіяльність щодо Персональних даних Користувачів в рамках чинного законодавства України.

 

6.5.             Компанія не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з Персональними даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Систему або іншим способом. У випадку використання персональних даних третіх осіб для реєстрації Акаунту або здійснення пошуку у Системі Користувач гарантує наявність у нього прав, повноважень або згоди суб’єкта персональних даних на використання таких даних згідно з умовами цієї Політики, Правил користування системою VKURSI та законодавством України. У випадку понесення Компанією будь-яких витрат чи збитків, пов’язаних з порушенням законодавства про захист персональних даних через невиконання Користувачем вимог цієї Політики, Користувач зобов’язаний відшкодувати Компанії такі витрати та збитки.

 

6.6.             Компанія не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, зловмисників та інших порушників, які можуть порушувати умови цієї Політики і намагатися заволодіти повністю або частково Персональними даними Користувачів, а також використовувати їх в особистих цілях.

 

7.       ПОЛІТИКА COOKIES

 

7.1.             При відвідуванні та використанні Користувачем Системи, при переході Користувача за рекламними посиланнями Системи, а також при обміні повідомленнями (зокрема, електронною поштою) між Компанією і Користувачем, Компанія має право застосовувати cookie-файли, веб-маяки та інші схожі технології для зберігання інформації.

 

7.2.             Компанія має право застосовувати cookie-файли, веб-маяки та інші схожі технології для зберігання інформації для ефективнішого, швидшого і безпечнішого користування Системою, удосконалення і поліпшення функціонування Системи та надання послуг Компанією, а також з метою надання реклами, адаптованої до інтересів Користувача.

 

7.3.             Користувач може заблокувати, відключити і видалити cookie-файли, веб-маяки та інші схожі технології для зберігання інформації, якщо його веб-браузер або пристрій дозволяють зробити це. Однак у цьому випадку є ймовірність, що Користувач не зможе користуватися деякими функціями Системи.

 

8.       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1.             При реєстрації ви підтверджуєте, що вказуєте правдиву і точну інформацію про себе. Якщо ви надали інформацію, яка є помилковою або неточною, або Компанія має обґрунтовані підстави вважати, що така інформація є помилковою або неточною, ми маємо право призупинити надання вам послуг або заблокувати вам доступ до Системи.

 

8.2.             Система може містити посилання на сторонні сайти. Компанія не несе відповідальність за діяльність таких сайтів, а також за забезпечення ними захисту ваших Персональних даних. Будь ласка, ознайомтесь із відповідними політиками цих сайтів.

 

8.3.             Політика може бути змінена або оновлена Компанією в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів. Будь-які зміни або доповнення до цієї Політики дійсні виключно після розміщення нової редакції Політики в Системі. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення в Системі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Компанія не буде змінювати цілі обробки персональних даних Користувачів на нові цілі обробки, які несумісні з тими, які вказані у Розділі 3 цієї Політики, без отримання згоди на таку зміну від Користувача.

 

 

Якщо у вас виникнуть запитання або скарги, що стосуються цієї Політики конфіденційності, зв’яжіться з нами за електронною адресою: info@vkursi.pro

Перейти до правил користування сервісом VKURSI